Komórki macierzyste w leczeniu chorób

Komórki macierzyste są to te komórki z których poprzez ich podział powstają inne komórki obecne w organizmie. Ich znaczenie jest ogromne gdyż wielokrotność podziału jest nieograniczona a nowo powstające komórki mogą różnicować się w dowolnym kierunku. Nadzieje z nimi związane są ogromne. W Polsce po raz pierwszy komórek użyto w 2007 roku jednak na świecie zaczęto je używać znacznie wcześniej bo już w 1988 roku we Francji.
Medycyna idzie stale do przodu w związku z czym lista schorzeń które można leczyć przy użyciu krwi pępowinowej też się zwiększa.

Komórki macierzyste a choroby

Komórki macierzyste w medycynie są wykorzystywane w leczeniu około 70 chorób. Przeszczepienie może być autologiczne (biorca jest jednocześnie dawcą) lub allogeniczne (dawca i biorca to dwie różne osoby). Główne choroby przy których wykorzystuje się leczenie komórkami macierzystymi to ostra białaczka, zespół mielodysplastyczny, choroby spowodowane defektem komórki macierzystej, zespoły rozrostowe układu chłonnego, choroby fagocytów, choroby związane zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów, dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych, choroby komórek plazmatycznych, choroby nowotworowe jak rak piersi i nerek.
Nadal przeprowadzane są badania nad nowymi zastosowaniami komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej, w leczeniu cukrzycy typu 1, zawału serca, udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, mózgowego porażenia dziecięcego, tocznia a także innych chorób. Szczególnie zainteresowanie w przeprowadzanych badaniach nad komórkami dotyczy medycyny regeneracyjną, w której istnieje możliwość zastosowania unikatowych zdolności komórek macierzystych. Ta unikalność tkwi w zdolności do różnicowania się w komórki różnych tkanek które mogą wspomagać regenerację uszkodzonych przez chorobę narządów.

Komórki macierzyste w medycynie to również krew pępowinowa

Na szczęście świadomość społeczna wzrasta. Coraz więcej rodziców spodziewających się dziecka rozważa pobranie krwi pępowinowej podczas porodu i skorzystanie z oferty banków komórek macierzystych. Istnieją publiczne banki krwi oraz banki rodzinne. Zachowanie krwi pępowinowej w banku wiąże się z poniesieniem kosztów, ale wówczas komórki macierzyste są do wyłącznej dyspozycji danej rodziny.
Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął inicjatywę powstania publicznego banku krwi pępowinowej. Pobranie krwi pępowinowej i przekazanie jej bankowi jest bezpłatne.
W Polsce istnieje potężna baza dawców komórek macierzystych oraz szpiku, lecz genetycznych bliźniaków nadal brakuje. Im więcej zadeklarowanych dawców, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia szpiku dla biorcy.

Redakcja bankkomorek.pl